Vi legger vekt på · respekt og hensyn · rusfritt miljø · stor aktivitet i klasserommet

Det er obligatorisk fremmøte til undervisning, internatoppgaver og felles arrangement.


Opptakskriterier
Holtekilen Folkehøgskole har fortløpende opptak så lenge vi har ledige plasser. Opptak til skoleåret 2018/2019 begynner 1. februar 2018.

• Aldersgrense 18 år.
• Fravær fra tidligere skolegang kan få betydning for opptaket.
• Motivasjon for det faglige og sosiale tilbudet på skolen vil bli vektlagt.
• Søkere uten vedlagt kopi av karakterutskrift og eventuelle attester kan avslås.
• Søkere på Musikk/Studio bes oppgi i søknaden hvilke instrument de spiller.

Behov for enerom må oppgis i søknaden. Behovet må dokumenteres med legeattest. 

Holtekilen Folkehøgskole forholder seg til reglene i angrerettsloven kapittel 3. Det betyr at elever som angrer innen 14 dager etter fristen for å bekrefte skoleplassen, kan løses fra de forpliktelser som følger av å være avtalerettslig elev ved Holtekilen Folkehøgskole ved å returnere tilsendte angrerettsskjema.

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Cookies