Kari Cecilie Wedum Barman

Kari Cecilie Wedum Barman

Reiseliv - global forståelse

Kari Cecilie har lang fartstid som lærer på Holtekilen. Hun har god erfaring med å tilrettelegge for og reise med elever i inn og utland, og har selv bodd, arbeidet og gått på skole i USA.
Kari Cecilie er utdannet ved HiO med en master i Formgiving kunst og håndverk og videreutdanning i utviklingsstudier.

Tilbake