EUROPA : reiseliv - global forståelse


Inter-Rail! Klassen planlegger selv en Inter-Rail, togreise i Europa. Du er selv med og bestemmer reisemål og innhold på turen!

På denne turen er du som elev selv med på å bestemme reisemålet. Turen går til Europa og vi tar toget mellom flere steder. På forhånd setter vi oss inn i historie og kunnskap om landet og stedene vi velger å besøke, for å forstå noe av kulturen vi kommer til. Elevene er også delaktig i å utforme programmet. Sist år valgte elevene å besøke Amsterdam, Berlin og Praha.