HOLTEKILEN FOLKEHØYSKOLE
Holtekilen er en storbyskole! Oslo er en utømmelig kilde til inspirasjon og faglig fordypning og på reiser over hele verden blir du utfordret på det sosiale og kulturelle mangfoldet.
Kontaktskjema

KONTAKTINFORMASJON

Holtekilen Folkehøgskole
Michelets vei 55, 1368 Stabekk
Tlf.: 67 51 80 40 (kontortid 10.00-14.00)
Mobil: 40 40 51 30
Fax: 67 51 80 61
E-mail: post@holtekilen.no