Om linjaVil du bli bedre til å sette deg mål og gjennomføre? Ønsker du å ta ansvar og lede andre til også å nå sine mål. På lederlinja lærer du nettopp dette!
Denne linja er for deg som har gått et år på folkehøgskole, eller har lignende erfaring. Sammen med medelevene på linja blir du del av et team av «lærlinger» som har sin praksis både i undervisningssituasjoner og i det miljøskapende arbeidet på skolen. Samspillet mellom praksis, teori og veiledning gir en god og effektiv læringssituasjon.

En god leder er trygg på seg selv og sin historie og har et bevisst forhold til hva som styrer de valg man tar. I undervisningen utfordres du til å reflektere over egen og andres rolle og trenes i å gi og få veiledning. Gjennom lagspill, gruppearbeid, øvelser og aktiviteter blir du kjent med dine egne verdier og mål, sterke og mindre sterke sider og hvordan du fungerer i et sosialt samspill.

Du blir knyttet til en av de andre linjene på skolen og følger undervisningen der. I samarbeid med linjelærerne får du oppgaver og ansvar i forbindelse med linjas undervisning og aktiviteter. Og du vil få regelmessig tilbakemelding og veiledning med utgangspunkt i disse oppgavene. Som hovedregel vil du også delta på «din» linjes studietur til utlandet.

I lederlinjas egne timer ser vi praksiserfaringene i lys av aktuell teori. Vi berører temaer som kommunikasjon og konflikt, møteledelse, gruppepsykologi og kommunikasjonsformer. Og vi forbereder og gjennomfører aktiviteter og evaluerer det arbeidet vi har gjort. I dette er det sentralt å involvere andre, motivere, gi ansvar og delegere.

Vår nærhet til storbyen Oslo gir god tilgang på miljøer med topp kompetanse. Det gjør det lett å invitere gjester til timen eller besøker bedrifter og organisasjoner vi kan lære av.
Kontakt skolen for flere opplysninger.Lærere

Klassetur

Obligatorisk: nei
Pris: 


Elevene på ledertreningslinja knyttes til en av de andre linjene på skolen og vil som hovedregel delta på denne linjas studietur.

Hva sier våre tidligere elever