Om ledertrening

Vil du bli bedre til å sette deg mål og gjennomføre? Ønsker du å ta ansvar og lede andre til også å nå sine mål. På Ledertreningslinja lærer du nettopp dette!

Gjennom lagspill, gruppearbeid, øvelser og aktiviteter blir du kjent med dine egne verdier og mål, sterke og mindre sterke sider og hvordan du fungerer i et sosialt samspill.

En god leder er trygg på seg selv og sin historie og har et bevisst forhold til hva som styrer de valg man tar. I undervisningen utfordres du til å reflektere over egen og andres rolle og trenes i å gi og få veiledning.

Vi berører temaer som kommunikasjon og konflikt, møteledelse, gruppepsykologi og kommunikasjonsformer. Og vi forbereder og gjennomfører aktiviteter og evaluerer det arbeidet vi har gjort. I dette er det sentralt å involvere andre, motivere, gi ansvar og delegere.

Når vi arbeider med konkrete prosjekter både i skolens miljø og utenfor får du brukt den teoretiske kunnskapen i praksis. Du får selv være med å velge og utforme flere prosjekter i løpet av skoleåret, og får prøvd deg både som prosjektleder og medarbeider i andres prosjekter. Prosjektene kan for eksempel være arrangementer og utflukter for medelever eller aktiviteter for barn og unge i samarbeid med Baptistsamfunnet og andre aktører.

På timeplanene står også temaer som aktivt medborgerskap, demokrati, maktforståelse og påvirkningskanaler. Du får en innføring i arbeidslivskunnskap, Den norske modellen og trepartsamarbeidet, og du får praksis fra ledelse av frivillig og ideelt arbeid som krever annen ledelse enn det organiserte arbeidslivet.

Vår nærhet til storbyen Oslo gir god tilgang på miljøer med topp kompetanse. Det gjør det lett å invitere gjester til timen eller besøker bedrifter og organisasjoner vi kan lære av. I vårsemesteret reiser vi også til velorganiserte Japan hvor muligheten er god for å studere andre måter å organisere samfunnsliv, skole og politikk enn vi kjenner fra Norge. Vi besøker både Tokyo og Kyoto.

Lærere

Klassetur

Obligatorisk: nei
Pris: 20 000


Studieturen går til Japan, Kyoto og Tokyo.
På lederlinjen planlegger dere selv turen så dere begynne allerede på høsten med å finne kontakter og steder som kan være spennende å besøke ut fra de interesser dere har. Er det sammenligning av organisasjonsarbeid som er interessant eller er det organiseringen i arbeidslivet som står øverst på det dere vil?


Kanskje skal dere intervjue folke ”på gaten” for å få et inntrykk av arbeidslivet? Hvordan er det med kvinnelige ledere i Japan – fins det? Det er mange innfallsvinkler. Hvilke ønsker dere å ha fokus på?