Holtekilen folkehøgskoles styre har, i samråd med Baptistsamfunnets Hovedstyre, vedtatt å ansette Kristina Sletten Andersen. Hun er 43 år, gift og mor til to gutter. Familien bor på Ekeberg i Oslo. Hennes kirkebakgrunn er i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), og hun har jobbet ved Ryenberget skole i mange år, de siste fem årene som assisterende rektor. Hun har utdanning og yrkeserfaring innen både journalistikk og markedsføring, men først og fremst samfunnsfag, pedagogikk og skoleledelse.

Kristina er glad i å være ute i naturen, lese gode bøker eller lage god mat. Mye av fritiden går med til å være sammen med familien, blant annet på sidelinja for å se guttene i aksjon på fotballbanen!

Styret opplever henne som utadvendt og sosial og motivert for rektorjobben. Hun understreket at folkehøgskolene spiller en viktig rolle i vårt prestasjons- og individorienterte samfunn. Kristina Sletten Andersen er en type leder som vil inspirere og motivere de ansatte, slik at de sammen kan utgjøre en forskjell i livene til elevene som finner veien til skolen. Hun sier selv: «Det blir spennende å få være med å utvikle skolen videre, gjøre den mer synlig, og på ulike måter jobbe for et høyere elevtall. Utfordringer er jeg ikke redd for, så dette ser jeg fram til!

Syret vil takke av Elin Evenrud, som har jobbet hardt som rektor i seks år på Landsmøtet i Tromsø. Fra 1. april har Tor Grønvik vært fungerende rektor. Han har lang erfaring fra folkehøgskolelivet i ledende posisjon. Styret regner med at Kristina Sletten Andersen vil være i funksjon ved skoleårets start i august.

Billy Taranger (styreleder)