Priser


Merk at et folkehøgskoleår koster litt mer enn du får i støtte fra Lånekassen, og at første betaling har forfall 15. august. Ellers er betaling av skolepenger tilpasset hva du får fra Lånekassen hver måned, og har forfall når Lånekassen betaler ut.    

Skoleåret koster: 92 000,00
Følgende kommer i tillegg:
Cosplay: Studietur til Japan 20 000,-
Ledertrening: Studietur til Japan 20 000,-
Musikkproduksjon: Studietur til New York 17 000,-
Multisport- urban: Studietur til Thailand 20 000.- og aktivitetstillegg 15 000,-
Reiseliv- destinasjon Norge: Studieturer til Helgelandskysten og Vestlandet 20 000,-
Reiseliv- global forståelse: Studietur til New York og Sør-Afrika 31 000,- 
Sosialt arbeid: Studietur til Thailand 20 000,-
Alle linjer: Innmeldingskostnad 2000,-

Det er ønskelig at alle deltar på studieturene da de anses som viktige for læringsutbyttet i fagene.

Inkluderer

I skoleprisen inngår:
• Kost og losji* i skolens internat**
• All undervisning i linjefag, valgfag og fellesfag
• Fellesturer
• Månedskort på kollektiv transport hele skoleåret***
• Bruk av vaskemaskiner og tørketromler
• Trådløst internett
• Materialer og utstyr til bruk i undervisningen****

*Det vil tilkomme noen utgifter til mat i forbindelse med utenlandsturene.**Det koster ekstra for enkeltrom, ellers er prisen lik i alle skolens internatrom. *** Gjelder sone 1 som dekker skolens område og Oslo sentrum. ****Det er egne utstyrskrav for Multisport-urban