Regler


Opptakskriterier

Holtekilen Folkehøgskole har fortløpende opptak så lenge vi har ledige plasser. Opptak til skoleåret 2018/2019 begynner 1. februar 2018.

 • Aldersgrense 18 år.
 • Fravær fra tidligere skolegang kan få betydning for opptaket.
 • Motivasjon for det faglige og sosiale tilbudet på skolen vil bli vektlagt.
 • Søkere uten vedlagt kopi av karakterutskrift og eventuelle attester kan avslås.
 • Søkere på Musikk/Studio bes oppgi i søknaden hvilke instrument de spiller.
 • Behov for enerom må oppgis i søknaden. Behovet må dokumenteres med legeattest.

  Holtekilen Folkehøgskole forholder seg til reglene i angrerettsloven kapittel 3. Det betyr at elever som angrer innen 14 dager etter fristen for å bekrefte skoleplassen, kan løses fra de forpliktelser som følger av å være avtalerettslig elev ved Holtekilen Folkehøgskole ved å returnere tilsendte angrerettsskjema.

Vi legger vekt på

 • Respekt og hensyn
 • Rusfritt miljø
 • Stor aktivitet i klasserommet

Det er obligatorisk fremmøte til undervisning, internatoppgaver og felles arrangement.


Spørsmål og svar