Regler


Opptakskriterier

Holtekilen Folkehøgskole har løpende opptak så lenge vi har ledige plasser. Opptak til skoleåret 2019/2020 begynner 1. februar 2019.

  • Aldersgrense 18 år.
  • Fravær fra tidligere skolegang kan få betydning for opptaket.
  • Motivasjon for det faglige og sosiale tilbudet på skolen vil bli vektlagt.
  • Søkere uten vedlagt kopi av karakterutskrift og eventuelle attester kan avslås.
  • Ved dokumentert behov for enerom, må dette oppgis i søknaden og dokumentasjon vedlegges. 

    Holtekilen Folkehøgskole forholder seg til reglene i angrerettsloven kapittel 3. Det betyr at elever som angrer innen 14 dager etter fristen for å bekrefte skoleplassen, kan løses fra de forpliktelser som følger av å være avtalerettslig elev ved Holtekilen Folkehøgskole ved å returnere tilsendte angrerettsskjema.

Vi legger vekt på

  • Respekt og hensyn
  • Rusfritt miljø
  • Stor aktivitet i klasserommet

Det er obligatorisk fremmøte til undervisning, internatoppgaver og felles arrangement.


Spørsmål og svar