Andreårselev

Du kan søke om et år på Holtekilen også dersom du har gått på folkehøgskole før.
Vi oppfordrer tidligere elever på Holtekilen til å søke og søkere med denne bakgrunn vil få en rabattert pris.

Du søker på vanlig måte og i vurdering av søknaden legger vi vekt på fravær samt alder- og kjønnssammensetningen i elevflokken.
Det kan bli aktuelt å innkalle eventuelle søkere til intervju før opptak.