Verdier


Verdier

Holtekilen Folkehøgskole, som eies av Det Norske Baptistsamfunn, bygger på et kristent idégrunnlag og er inspirert av folkehøgskolens far, den danske dikterpresten Nicolai Fredrik Severin Grundtvig.

Grundtvig trodde på menneskets muligheter og drømte om en skole som kunne hjelpe unge til "Mennesker rett at blive", og som vekket medansvar for samfunnsutviklingen. Dette ønsker vi på Holtekilen å virkeliggjøre. Baptistene er et verdensomspennende protestantisk kirkesamfunn som vektlegger 
individets frihet og ansvar i trosspørsmål. Det som mest iøynefallende skiller baptistene fra de lutherske kirker (feks. Den Norske kirke) er dåpen. Ingen har rett til å bestemme over et annet menneskes tro; da må den kristne dåpen bygge på personlig tro og overbevisning. Dåpen foretas etter den enkeltes eget ønske, og det er ingen bestemt regel for hvor gammel en må være for å bli døpt.
Konsekvensene av et kristent menneskesyn i møte med medmennesker, samfunn og natur er temaer vi tar opp på ulike måter på Holtekilen, men hele tiden med respekt for den enkeltes frie valg i trosspørsmål. På Holtekilen vil du bli utfordret på meninger, men aldri påtvunget et bestemt syn!
For baptister har begrepet "frihet" alltid hatt særlig stor betydning. Baptister har gjennom tidene kjempet for tanke- og ytringsfrihet, religionsfrihet og menneskerettigheter.

Tanke- og ytringsfrihet 
Baptister har alltid hevdet og forsvart menneskers rett til å ha den tro og den oppfatning de selv er kommet fram til og retten til å dele tro og oppfatning med andre. 

Religionsfrihet 
Friheten til å ha den religion en vil eller ikke å ha noen religiøs tro i det hele, er nær beslektet med tanke- og ytringsfriheten. I 1939 uttalte Baptistenes Verdensallianse at absolutt religionsfrihet for mennesker av enhver tro eller mennesker uten tro var en følge av baptistisk praksis. 

Menneskerettigheter 
Prinsipper om individets verdi og frihet hevdes sterkt; den kristne troen skal også ha praktiske følger i samfunnslivet. Mange har gjort spesiell innsats i arbeidet for menneskerettighetene. Den mest kjente er baptistpastor Martin Luther King jr., leder for borgerrettighetsbevegelsen i USA og mottaker av Nobels Fredspris i 1964. Han arbeidet for like rettigheter for USA\\\\'s fargede befolkning og holdt i 1963 sin mest berømte tale: "I have a Dream..."
På Holtekilen folkehøgskole er vi derfor ekstra stolte av at Martin Luther King jr. besøkte skolen da han var i Oslo for å motta fredsprisen. Dette markerer vi årlig med Martin Luther Kingdag.

Martin Luther King jr


I 1964 vant baptisten Martin Luther King jr. Fredsprisen og han besøkte Holtekilen. På bildet snakker han med styreleder Erling Wang og skolens første rektor, Jens Øen.