Home » Blogg » Holtekilen før og nå

Holtekilen før og nå

  • av
Holtekilen før og nå

Holtekilen er i dag et levende område med vandrerhjem, småbåthavn og en svært populær badestrand, og særlig om sommeren er det mange fra Oslo som tar turen. Det er noen forskjeller på holtekilen før og nå, men også mange likheter. Den geografiske beliggenheten og utformingen av fjorden gjør at det alltid har vært gode muligheter for båthavner.

Historien til Holtekilen går nok langt tilbake i tid, men det er dessverre mye som har gått tapt i årenes løp. Det er likevel morsomt å tenke på forskjellene på Holtekilen før og nå for tiden.

Historien til Holtekilen

Det første vi kjenner til angående historien til Holtekilen i historiske dokumenter, er at gården Holtet ble skilt ut fra det som het Østre Stabekk i 1783. Holtekilen het før dette Stabekkilen, men fikk et nytt navn etter gården som lå der.

Selv om vi ikke har noen historiske kilder, er det mye som tyder på at området har blitt brukt som havn i lang tid, siden de naturlige forholdene og geografien gjør det til en naturlig og trygg havn.

Holtekilen før og nå – Noen interessante steder

Det finnes et par spennende steder rundt Holtekilen som viser hvordan det var før, og gir oss et lite vindu til fortiden.

  • Grunnmuren etter Josef Terbovens hytte i Platheskogen
  • Strand Restaurant, med drift i nesten 100 år
  • Henie-Onstad Kunstsenter ligger på nordsiden av åpningen

Båt- og badeliv i over hundre år

Selv om det er mange forskjeller på Holtekilen før og nå, er det også mye som har holdt seg ved det samme. Selv om båtene i dag er av plastikk, er det den samme havna de ankrer opp ved.

Selv om det ikke foreligger noen håndfaste bevis, er det gode muligheter for at vikingskip ble dratt opp på land her. Siden vær og vind ofte blåser forbi Holtekilen, har det i alle år vært en trygg havn, og vi håper at stedet fortsatt vil være levende i fremtiden.